mehi ja vadelma2
Kuva: Arja Korhonen

Savonia-ammattikorkeakoulu, luonnonvara-ala, Iisalmi

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista Suomessa. Savonian luonnonvara-alan yksiköllä on laaja maatalousalan osaaminen ja vahva kansainvälinen ja kansallinen yhteistyöverkosto, jonka turvin on toteutettu useita luonnonvara-alaa, maataloutta sekä eläinten hyvinvointia kehittäviä hankkeita. Savonian luonnonvara-alan yksikön vastuulla on hankkeen hallinnointi, koordinointi ja tiedottaminen. Savonian luonnonvara-ala myös osallistuu mm. hankkeen tilaisuuksien ja pellonpiennarpäivien järjestämiseen ja toteutukseen sekä artikkelien, tiedotusmateriaalien ja tulosten kirjoittamiseen.

https://www.savonia.fi/

Luonnonvarakeskus, Jokioisten toimipiste

Luonnonvarakeskus Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen. Luke on yksi maailman monitietellisimmistä luonnonvara-alan tutkimuskeskuksista. Luonnonvarakeskus Luke:n vastuulla on erityisesti tiedonhankinta, kirjallisuusselvitysten tekeminen sekä lehti- ja vekkoartikkeleiden kirjoittaminen. Luke myös suunnittelee pilotoinnit ja pitää asiantuntijaesitelmiä ja koulutustilaisuuksia.

www.luke.fi

Hankkeen muut yhteistyökumppanit:

Suomen mehiläishoitajain liitto ry
Kuopion seudun mehiläishoitajat ry
Savonia ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat

Hankkeessa mukana

hankkeessat