Hei peltokasvien, marjojen ja/tai hedelmien viljelijä!

Pörrääkö tilallasi kesäisin tarhamehiläisiä? Oletko kiinnostunut tarhamehiläisten tuottamasta pölytyspalvelusta, jonka avulla sadoista voidaan saada laadukkaampia ja määrällisesti suurempia? Vastaa kyselyyn ja edistä arvokasta tiedonkeruuta aiheesta! Voit vastata kyselyyn, vaikka sinulla ei olisi kokemusta pölytyspalvelun käytöstä. Kysely on auki 13.3.–29.3.2019 välisen ajan. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti.

Kyselyyn pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/EA46F5846B2251E0 Olisimme kiitollisia, jos jakaisit linkkiä myös viljelijätuttavillesi.

Ystävällisin terveisin
Suvi Myller, Mervi Holappa ja Emma Korhonen
agrologiopiskelijat
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Hej, odlare av specialväxter, bär och frukter!

Surrar honungsbin omkring på din gård sommartid? Är du intresserad av den pollineringstjänst som erbjuds av biodlare och med vars hjälp du kan få en större skörd och högre kvalitet på skörden?

Besvara enkäten och bidra till insamlingen av värdefull information i ämnet! Du kan svara på frågorna i enkäten även om du inte har erfarenhet av pollineringstjänsten.

Enkäten är öppen 13.3–29.3.2019. Enkätsvaren behandlas anonymt.

Gå till enkäten via denna: https://link.webropolsurveys.com/S/5A1EA0DF31D4A9C6

 

Med vänlig hälsning
Suvi Myller, Mervi Holappa och Emma Korhonen
Agrologstuderande
Savonia yrkeshögskola

Hankkeessa mukana

hankkeessat