mehi ja paju

Hanke pähkinänkuoressa

Kasvinviljely- ja varsinkin erikoiskasvien viljely sekä marjan- ja hedelmien viljelyn onnistuminen on vahvasti riippuvainen pölyttäjien määrästä. Valitettavasti luontaisten pölyttäjien määrä on vuosikymmenien saatossa merkittävästi vähentynyt ja ympäristöhaitat ovat vakava uhka pölyttäjien säilymiselle. Mehiläislajien on arvioitu pölyttävän n. 75 -80 % maailman kasvilajeista, joten ne ovat merkittävä osa ruoantuotantoamme. Rahallisesti Suomessa pölytyksen arvon on laskettu olevan jopa 60 miljoonaa euroa vuodessa. Luonnonpölyttäjien tuottaman ekosysteemipalvelun, eli pölytyksen, arvo on n 2 750 € hehtaaria kohden ja tarhamehiläisten pölytykselle 2 460 € yhtä hehtaaria kohden.

Mehiläistarhaajat voivat tarjota tarhamehiläisiään viljelijöiden käyttöön lisäämään pölyttäjien määrää pölytyspalvelun avulla. Suomessa viljelijöiden ja tarhaajien yhteistyö on kuitenkin varsin vähäistä. Pölytyspalvelu on meillä vielä kovin uutta eikä tiedotus ole ollut riittävää.

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeen tavoitteena on:

  • Parantaa kasvinviljely- ja erityisesti erikoiskasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua tuomalla tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet.
  • Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa.
  • Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen.
  • Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta käytänteistä, kuinka voimme välttää pölyttäjätuhoja.
  • Lisätä maatalousalan toimijoille yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa.

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla on kaksi vuotta kestävä hanke, joka päättyy 31.12.2020. Hankealueena ovat Pohjois-Savon ja Hämeen ELY -keskuksien alueet. Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken Hämeen toimipisteen kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (yhteensä 272 754,40 eur) ja tuki on myönnetty Hämeen ja Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta.

 

 

 

Hankkeessa mukana

hankkeessat